Allekirjoitukset

Helsingissä 3. maaliskuuta 2023

Lauri Stadigh,
Hallituksen PJ

Joakim Westerlund,
TJ

Tom Melbye

Hans Karlander

Pasi Tolppanen

Jarmo Lindberg

Alexander Tallberg

Suoritetusta tilintarkastuksesta on tänään annettu tilintarkastuskertomus

Helsingissä 7. maaliskuuta 2023

KPMG Oy Ab
Christian Hällström, KHT