Underteckningar

Helsingfors den 3 mars 2023

Lauri Stadigh,
Styrelsens ordf.

Joakim Westerlund,
VD

Tom Melbye

Hans Karlander

Pasi Tolppanen

Jarmo Lindberg

Alexander Tallberg

Över utförd granskning har idag avgivits revisionsberättelse

Helsingfors den 7 mars 2023

KPMG Oy Ab
Christian Hällström, CGR