VD-Ord

Joakim Westerlund,
Verkställande direktör,
FORCIT Group

VD-ORD

I år firar vi vårt 130-årsjubileum – FORCITs historia började redan på 1800-talet och fortsätter än i dag.

Från vår begynnelse med dynamittillverkning 1893 har vi fortsatt vår verksamhet under hela 1900-talet och fram till i dag. Under de senaste 130 åren har vi spelat en viktig roll i byggandet av den infrastruktur och det samhälle vi ser i dag – och även i försvaret av Finlands självständighet. Baserat på detta arv och kunnande har vi gradvis utökat vår verksamhet till Sverige, Norge och Portugal. 

“Vi känner att vår långa historia förpliktigar oss inför framtiden. Det innebär att vi måste ta ansvar och leda vår bransch framåt.”

I dag är vi den ledande experten på sprängämnen och sprängning för nordiska förhållanden och har också närvaro på den globala marknaden för gruvdriftsdigitalisering. Vi är också en stor aktör inom miljökonsulttjänster och en ansvarig tillverkare av toppmodern försvarsteknologi för den globala marknaden. 

Med vår expertis hjälper vi våra kunder i deras krävande verksamheter och bidrar till att bygga morgondagens samhällen.   

Vi känner att vår långa historia förpliktigar oss inför framtiden. Det innebär att vi måste ta ansvar och leda vår bransch framåt. Vi är fast beslutna att ständigt utveckla våra produkter och tjänster med hjälp av modern digital teknologi för att tillgodose behoven för en hållbar framtid. Vi ser fram emot att ligga i framkant också de kommande 130 åren!