Konsernin rahoituslaskelma

1000 €20222021
Liiketoiminnan rahavirta
Liikevoitto26 9058 645
Oikaisut liikevoittoon8 8068 537
Käyttöpääoman muutos-17 000-1 571
Maksetut korot-752-511
Saadut korot6546
Saadut osingot52
Maksetut verot-2 382-1 506
Liiketoiminnan rahavirta15 64813 643
Investointien rahavirta
Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin-12 063-9 693
Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden luovutustulot8258
Tytäryhtiöiden hankinta vähennettynä yhtiön käteisellä hankintahetkellä-226-2 405
Investoinnit muihin sijoituksiin140
Investointien rahavirta-12 194-12 041
Rahoituksen rahavirta
Lyhytaikaisten lainojen nostot30439
Lyhytaikaisten lainojen takaisinmaksut-16-46
Pitkäaikaisten lainojen nostot2 000196
Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut-3 379-2 403
Maksetut osingot ja vapaan oman pääoman takaisinmaksu-3 423-3 317
Osakeanti0176
Rahoituksen rahavirta-4 514-5 355
RAHAVAROJEN MUUTOS-1 060-3 752
Rahavarat tilikauden alussa6 1199 871
Muutoksia tilikauden aikana-1 060-3 752
Rahavarat tilikauden lopussa5 0596 119