Emoyhtiön rahoituslaskelma

1000 €20222021
Liiketoiminnan rahavirta
Liikevoitto13 5863 336
Oikaisut liikevoittoon3 2262 824
Käyttöpääoman muutos*-14 828-726
Maksetut korot-674-461
Saadut korot8873
Saadut osingot44
Muut rahoituserät0-5
Maksetut verot-1 088-847
Liiketoiminnan rahavirta3154 198
Investointien rahavirta
Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin-5 781-3 776
Tytäryhtiöiden lainasaamisten takaisinmaksut4 685-1 910
Saatu korko00
Investoinnit tytäryhtiöihin-271-3 045
Lainasaamisten takaisinmaksu-18115
Investointien rahavirta-1 386-8 615
Rahoituksen rahavirta
Lyhytaikaisten lainojen nostot30439
Lyhytaikaisten lainojen takaisinmaksut0-46
Pitkäaikaisten lainojen nostot2 000196
Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut-3 379-2 403
Maksetut osingot-3 423-3 219
Osakeanti0176
Oman pääoman maksullinen lisäys0-98
Osingot tytäryhtiöiltä2 9083 812
Saatu konserniavustus, joka on maksettu1 7451 785
Rahoituksen rahavirta154242
RAHAVAROJEN MUUTOS-916-4,175
Rahavarat tilikauden alussa5 5009 675
Muutoksia tilikauden aikana-916-4,175
Rahavarat tilikauden lopussa4 5845 500
*Josta muutos konsernitilillä muodostaa7 021-4 047