Ennusteet

Riskit ja epävarmuustekijät

Intensiivinen geopoliittinen tilanne ja Ukrainan sota ovat vuoden 2021 lopusta lähtien aiheuttaneet merkittäviä ja ennennäkemättömiä raaka-aineisiin liittyviä haasteita.  Keskeisten raaka-aineiden saatavuus ja hintojen erittäin suuri vaihtelu ovat aiheuttaneet liiketoiminnallemme suuria haasteita. Vaikka raaka-aineiden hinnat laskivat ja raaka-aineiden saatavuusrajoitukset lieventyivät vuoden 2022 loppupuolella, odotamme tilanteen pysyvän epävakaana vuonna 2023 ja vaativan paljon työtä vaihtoehtoisten ratkaisujen löytämiseksi sekä muuttuvan hintatason käsittelemiseksi. 

Globaalien ja eurooppalaisten talousnäkymien heikkenemisen odotetaan vaikuttavan yhtiöön ja etenkin Explosives- ja Consulting-liiketoiminta-alueiden urakoitsijasegmenttiin. Ennusteet rakennusmarkkinoiden aktiivisuudesta vuonna 2023 muuttuivat viime vuonna selvästi negatiivisemmiksi kaikissa Pohjoismaissa. 

Koska yhtiön toiminnoista merkittävä osa on Ruotsissa ja Norjassa, Ruotsin kruunun ja euron sekä Norjan kruunun ja euron väliset kurssimuutokset muodostavat valuuttariskin. Yhtiö on edelleen pyrkinyt suojautumaan valuuttariskejä vastaan erilaisten sopimusten avulla.  

Ukrainan sota ja siihen liittyvät geopoliittiset jännitteet ovat lisänneet IT- ja hybridiuhkiin liittyviä riskejä. FORCIT on sen vuoksi keskittynyt entistä enemmän tietoturvaan ja fyysiseen turvallisuuteen sekä tehnyt niihin merkittäviä investointeja.   

Vuoden 2023 näkymät

Infrarakentamisen näkymät ovat Suomessa ja Ruotsissa yleisen taloustilanteen näkymien vuoksi selvästi negatiiviset. Norjan näkymät ovat positiivisemmat. Kaivossegmenttiin kohdistuu vuoden 2022 tulokseen verrattuna neutraaleja odotuksia. Vuoden 2023 suurimmat huolenaiheet liittyvät talouden kokonaisnäkymiin, inflaatioon ja erityisesti keskeisten raaka-aineiden hintakehitykseen. Kilpailu siviiliräjähdemarkkinoilla on edelleen kovaa.  

Yhtiö uskoo kuitenkin pystyvänsä harjoittamaan edelleen kannattavaa liiketoimintaa päämarkkinoillaan pitämällä yllä hyvää kilpailukykyään ja keskittymällä edelleen toimintansa kehittämiseen ja tehokkuuteen.   
 
FORCIT perusti tammikuussa 2023 ENAEX SA:n kanssa O-Pitblastia koskevan yhteisyrityksen. Tavoitteena on vastata kestävän kaivostoiminnan ohjelmistojen ja tuotteiden kasvavaan markkinakysyntään.  

FORCIT Defence liiketoiminta-alueen tilauskanta kasvoi vuonna 2022 voimakkaasti uudelle ennätystasolle, mikä lisää tuottoja vuonna 2023. 

FORCIT Consultingilla on vahva markkina-asema, ja sillä on hyvät kasvumahdollisuudet toiminnan maantieteellisen laajentamisen ja ydinliiketoimintaansa lähellä olevan palvelutarjontansa kehittämisen avulla. Odotukset FORCIT Consultingin kannalta olennaisten markkinoiden kehityksestä ovat kuitenkin negatiivisemmat kuin moneen vuoteen. 

Tiivistäen voidaan todeta, että yhtiö odottaa vuonna 2023 myynnin kasvavan vuoteen 2022 verrattuna, mutta sillä on inflaation ja siviiliräjähteiden ja konsultointipalvelujen heikentymisen vuoksi varovaiset odotukset kannattavuuden kehityksestä.