Liiketoiminta-alueiden kehitys

Explosives

FORCIT Explosives kasvatti liikevaihtoaan vuonna 2022 kaikissa maissa. Keskeisenä teemana vuonna 2022 oli saatavuuden turvaaminen raaka-aineiden saatavuuden ja hinnan kannalta ennennäkemättömässä ja dramaattisessa tilanteessa. Suurin haaste on liittynyt ammoniakin hinnan jyrkkään nousuun, joka johtuu suurelta osin geopoliittisesta tilanteesta. Raaka-aineiden saatavuuden rajoitukset ja merkittävät hinnannousut ovat nostaneet räjähteiden tuotantokustannuksia ja tuoneet uusia haasteita ostotoiminnalle. 

FORCIT on vankan toimitusketjun ansiosta pystynyt huolehtimaan asiakastoimitusten jatkuvuudesta näissä vaikeissa olosuhteissa. FORCIT on kiitollinen hyvästä ja joustavasta yhteistyöstä asiakkaiden kanssa sekä rakentavasta yhteisestä ratkaisujen etsimisestä toimitusten turvaamiseksi haastavana vuotena.  
 
FORCIT Explosives jatkoi monista haasteista huolimatta kasvu- ja investointisuunnitelmaansa menestyksekkäästi. Sekä tuotantomäärät että toimitusmäärät saavuttivat ennätystason kaikissa maissa. Vuoden aikana avattiin uusia toimipisteitä asiakkaiden palvelemiseksi Ruotsissa ja Norjassa, aloitettiin uusien toimitilojen rakennushankkeita ja investoitiin nykyisten toimitilojen kapasiteetin kasvattamiseen. O-Pitblastin ohjelmiston ja teknologian integrointi eteni vuoden aikana hyvin.

Defence

Defence-liiketoiminta-alueen liikevaihto yli kaksinkertaistui vuonna 2022 edellisvuodesta vuoden alun vahvan tilauskannan ansiosta. Odotamme kysynnän kasvavan edelleen, sillä monet maat kasvattavat puolustusbudjettejaan Venäjän Ukrainaa kohtaan aloittaman brutaalin hyökkäyssodan vuoksi. Defence-liiketoiminta-alueemme keskittyi vuonna 2022 raaka-aineiden saatavuuden ja riittävän tuotantokapasiteetin varmistamiseen sekä kykyyn rekrytoida kasvaneen kysynnän tarpeisiin vastaamiseksi.

Consulting

FORCIT Consultingin liikevaihto kasvoi hieman vuonna 2022 paikallisissa valuutoissa mitattuna. Vuoden aikana toteutettiin useita sisäisiä kehityshankkeita Consulting-liiketoiminta-alueen pitkän aikavälin kilpailukyvyn ja menestyksen varmistamiseksi. Lisäksi Consulting-liiketoiminta-alue perusti neljä uutta toimipistettä Pohjoismaihin: Lappeenrantaan, Ruotsin Kalixiin ja Skellefteåhon ja Norjan Bergeniin.

Tutkimus ja kehitys

FORCIT Explosives liiketoiminta-alueen tuotekehityksessä edistyttiin merkittävästi Kemiitti-järjestelmän yhtenäisen laadun kehittämisessä ottamalla käyttöön uusia mittausmenetelmiä sekä prosessi- ja tuoteparannuksia. Myös uuden typettömän räjähteen kehittäminen eteni, ja typettömille geeli- ja emulsiotuotteille saatiin CE-merkintä. Lisäksi aloitettiin uuden vihreän tuotelinjan kehittäminen. FORCIT lanseerasi myös maanalaiseen käyttöön tarkoitetut uuden sukupolven ECM3-emulsiopanostuslaitteet. 

FORCIT Defencen tutkimus- ja kehitystyössä keskityttiin vedenalaisten järjestelmien ja FORCIT Sentry Area Denial System järjestelmän jatkokehittämiseen. Sentry-järjestelmän ensimmäisten sarjatoimitusten odotetaan tapahtuvan vuonna 2023. 

Mittausdatan käsittely-, hallinta- ja käyttöalustan kehitystyö on jatkunut FORCITin Consulting-liiketoiminta-alueella. Lisäksi Consulting lanseerasi uuden tietojenkäsittelyä sujuvoittavan ja tehostavan mobiilisovelluksen.

Investoinnit

Konsernin kokonaisinvestoinnit olivat tilikauden aikana 11,6 miljoonaa euroa (15,9 miljoonaa euroa), ja leasingrahoitus mukaan lukien 12,3 miljoonaa euroa (17,1 miljoonaa euroa). Emoyhtiön investoinnit omaan toimintaansa olivat 5,9 miljoonaa euroa (2,1 miljoonaa euroa). Konsernin kokonaisinvestoinnit leasingrahoitus mukaan lukien olivat 5,4% vuoden liikevaihdosta.  

Tärkeimmät investoinnit koskivat kapasiteetin kasvattamista ja FORCIT Explosives liiketoiminta-alueen palveluverkon laajentamista Norjassa, Ruotsissa ja Suomessa. Myös huomattavien investointien tekemistä panostus- ja toimitusprosessien digitalisointiin jatkettiin. FORCIT Consulting on investoinut tärinä- ja melumittauslaitteisiin ja ohjelmistoihin.